Khi Eric Lund, vị giáo sĩ Thụy Điển được Chúa kêu gọi đến Tây Ban Nha để truyền giáo vào cuối những năm 1890, ông đã vâng lời ngay lập tức. Ông không thấy cơ hội thành công tại đó, nhưng vẫn kiên trì trong sự tin quyết về lời kêu gọi của Chúa. Một ngày nọ, ông gặp người đàn ông Phi-líp-pin là Braulio Manikan và đã chia sẻ Phúc m cho anh ấy. Rồi Lund và Manikan cùng nhau dịch Kinh Thánh sang tiếng Phi-líp-pin, sau đó họ đã mở cơ sở truyền giáo Báp-tít đầu tiên tại Phi-líp-pin. Nhiều người đã trở lại với Chúa Jêsus, tất cả là vì Lund đã đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, giống như tiên tri Ê-sai.

Trong Ê-sai 6:8, Đức Chúa Trời kêu gọi một người sẵn sàng đi đến Y-sơ-ra-ên để công bố sự đoán phạt của Ngài trong hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Ê-sai đã mạnh mẽ xung phong: “Có con đây, xin Chúa sai con!” Ông không nghĩ mình đủ tiêu chuẩn, vì trước đó ông đã thú nhận: “Tôi là người có môi ô uế” (c.5). Nhưng ông sẵn sàng đáp ứng bởi vì ông đã chứng kiến sự thánh khiết của Chúa, ông nhận ra tội lỗi của chính mình và nhận lãnh sự thanh tẩy của Ngài (c.1-7).

Chúa có đang kêu gọi bạn làm gì đó cho Ngài không? Bạn có đang chần chừ? Nếu có, hãy nhớ lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Ngài đã ban Đức Thánh Linh để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta (Gi. 14:26; 15:26-27), và Ngài sẽ trang bị cho chúng ta để đáp lại tiếng gọi của Ngài. Giống như Ê-sai, chúng ta có thể đáp “Xin Chúa sai con!”