Tại Khu rừng Quốc gia Malheur ở bang Oregon, có một loại nấm được biết đến là nấm mật mọc lan theo những rễ cây trên diện tích 2.200 héc-ta, trở thành sinh vật sống lớn nhất từng được tìm thấy. Nó “đan những sợi tơ màu đen mỏng manh” của mình xuyên qua khu rừng trong hơn hai thiên niên kỷ, khi phát triển nó cũng giết chết những cây khác. Những sợi tơ mỏng manh của nó, gọi là “sợi nấm dạng rễ” đào một đường hầm sâu tới 3m dưới lòng đất. Và mặc dù là sinh vật vô cùng to lớn, nhưng nó lại bắt đầu từ một bào tử cực nhỏ!

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chỉ một hành động không vâng lời đã dẫn đến sự phạm tội lan rộng và chỉ một hành động vâng lời đã đảo ngược điều đó. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra sự so sánh giữa A-đam và Chúa Jêsus (Rô. 5:14-15). Tội lỗi của A-đam đem sự kết tội và sự chết “đến mọi người” (c.12). Qua hành động không vâng lời, tất cả mọi người đều trở thành tội nhân và bị kết án trước mặt Đức Chúa Trời (c.17). Nhưng Ngài có phương cách để giải quyết vấn đề tội lỗi của nhân loại. Qua hành động công chính của Chúa Jêsus trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời và địa vị công chính trước mặt Ngài. Hành động yêu thương và vâng phục của Đấng Christ đủ sức mạnh để thắng hơn hành động bất tuân của A-đam – khiến cho “mọi người… được hưởng sự sống” (c.18).

Qua sự chết trên thập tự giá, Chúa Jêsus ban sự sống đời đời cho bất cứ ai đặt niềm tin nơi Ngài. Nếu bạn chưa tiếp nhận sự tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài, bạn có thể làm điều đó ngay hôm nay. Nếu bạn đã tin nhận Ngài, hãy ngợi khen Chúa về những điều Ngài đã làm bởi hành động yêu thương vĩ đại của Ngài!