Được xem là một trong những trò chơi điện tử vĩ đại nhất, Huyền Thoại Zelda: Chiếc Ocarina Của Thời Gian của hãng Nintendo đã bán hơn bảy triệu bản trên toàn thế giới, đồng thời quảng bá cho chiếc kèn ocarina, một nhạc cụ cổ đại nhỏ nhắn hình củ khoai tây được làm từ đất sét.

Chiếc kèn ocarina không giống như một nhạc cụ. Tuy nhiên, khi người ta thổi vào miệng kèn và bít những chiếc lỗ xung quanh phần thân lại thì một âm thanh vô cùng êm dịu và tràn đầy hy vọng được tạo ra.

Người tạo ra chiếc ocarina lấy một miếng đất sét, dùng lực ép và nhiệt độ để nung và biến nó thành loại nhạc cụ tuyệt vời. Tôi thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời và chúng ta ở đây. Ê-sai 64:6, 8-9 chép: “Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế… Thế nhưng, lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ Ngài là Cha chúng con; Chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm… Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng quá giận”. Tiên tri Ê-sai đang nói rằng: Chúa ơi, Ngài là Đấng có quyền trên tất cả. Chúng con chỉ là tội nhân. Xin nung đúc chúng con trở nên công cụ đẹp đẽ cho Ngài.

Đó chính xác là những gì Đức Chúa Trời làm! Trong ơn thương xót của Ngài, Ngài đã sai Con Ngài, là Chúa Jêsus đến để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và giờ đây Ngài đang nung đúc và biến đổi chúng ta khi chúng ta đi từng bước với Thánh Linh Ngài mỗi ngày. Giống như luồng hơi của người tạo ra chiếc ocarina đã thổi xuyên qua nó để tạo ra âm thanh tuyệt đẹp, thì Đức Chúa Trời cũng hành động qua chúng ta – là những công cụ được Ngài nung đúc – để làm trọn ý muốn tốt lành của Ngài là trở nên giống Chúa Jêsus càng hơn (Rô. 8:29).