Huyền thoại bóng chày Darryl đã gần như hủy hoại cuộc đời mình bằng ma túy. Nhưng Chúa Jêsus đã giải cứu anh, và anh đã cai nghiện được nhiều năm. Hiện nay, anh đang giúp đỡ những người cũng vật lộn với sự nghiện ngập và dẫn dắt họ đến với đức tin nơi Chúa. Khi nhìn lại, anh khẳng định rằng Chúa đã biến những điều tồi tệ của anh trở nên điều tốt đẹp.

Không gì là quá khó với Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus đến gần một nghĩa địa sau đêm bão tố trên biển Ga-li-lê cùng với các môn đồ, một người đàn ông bị thế lực tối tăm cai trị đã đến với Ngài. Chúa Jêsus phán với quỷ trong người đó, đuổi chúng ra và giải phóng người.

Khi Chúa Jêsus đi, người này xin đi theo. Nhưng Chúa Jêsus không cho, bởi vì Ngài có công việc cho người đó: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào” (Mác 5:19).

Chúng ta không bao giờ gặp lại người ấy nữa, nhưng Kinh Thánh cho thấy một điều thú vị. Người dân trong vùng đó sợ hãi cầu xin Chúa Jêsus “rời khỏi” (c.17), nhưng khi Ngài quay trở lại đó thì một đoàn dân đông đã tụ họp (8:1). Phải chăng đoàn dân này là kết quả của việc Chúa Jêsus sai người đàn ông kia về thuật lại việc Chúa làm? Phải chăng người đàn ông từng bị sự tối tăm cai trị đó đã trở nên một trong những giáo sĩ đầu tiên, chia sẻ về quyền năng giải cứu của Chúa Jêsus cách hiệu quả?

Chúng ta không bao giờ biết được thực tế câu chuyện, nhưng điều này thật rõ ràng. Khi Chúa giải phóng chúng ta để hầu việc Ngài, thì Ngài có thể biến quá khứ tồi tệ của chúng ta trở nên thông điệp của hy vọng và tình yêu.