Vị mục sư trong làng không thể ngủ được. Khi Thế chiến thứ hai diễn ra ác liệt, ông đã bảo một nhóm lính Mỹ không được chôn cất đồng đội hy sinh của họ ở khuôn viên nghĩa trang có hàng rào cạnh nhà thờ. Nơi này chỉ dành cho những thuộc viên trong hội thánh. Vì vậy, họ đã chôn cất người bạn yêu dấu ngay bên ngoài hàng rào.

Thế nhưng, buổi sáng hôm sau, những người lính không tìm thấy ngôi mộ. Một người lính nói với vị mục sư: “Chuyện gì đã xảy ra? Ngôi mộ biến mất rồi”. Ông đáp: “Ồ, nó vẫn còn đó”. Người lính bối rối, nhưng vị mục sư liền giải thích: “Tôi thấy hối hận vì đã ngăn trở các anh. Nên đêm qua, tôi thức dậy và dời hàng rào đi”.

Chúa có thể đem lại góc nhìn tươi mới cho những thử thách trong cuộc đời chúng ta – nếu chúng ta tìm kiếm. Đó chính là sứ điệp của tiên tri Ê-sai dành cho dân Y-sơ-ra-ên bị áp bức. Thay vì nhìn lại cuộc giải cứu tại Biển Đỏ với tấm lòng khao khát, họ cần phải thay đổi góc nhìn của mình, nhìn thấy Chúa đang làm những phép lạ mới, mở ra những con đường mới. Ngài thúc giục họ: “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước… Nầy, Ta sắp làm một việc mới!” (Ês. 43:18-19). Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta giữa những nghi ngờ và tranh chiến. “Vì Ta cho các dòng nước chảy trong hoang mạc, và cho các sông chảy nơi đất khô cằn, để dân mà Ta đã chọn được uống” (c.20).

Với tầm nhìn mới, chúng ta cũng có thể thấy được sự hướng dẫn mới mẻ của Chúa cho cuộc đời mình. Nguyện chúng ta nhìn bằng đôi mắt mới mẻ để thấy con đường mới của Ngài. Và với sự can đảm, nguyện chúng ta sẽ đặt chân lên vùng đất mới, dạn dĩ bước theo Ngài.