Tôi biết một người nông dân sống gần vùng Lometa, Texas. Hai đứa cháu trai của ông là bạn thân với tôi. Chúng tôi từng đi lên thị trấn cùng ông, loanh quanh theo ông đi mua sắm và trò chuyện với những người mà ông biết. Ông biết hết tên của họ và cả những câu chuyện của họ nữa. Ông ghé chỗ này chỗ kia để hỏi thăm về một đứa trẻ bị bệnh hay một cuộc hôn nhân đang gặp khó khăn, và ông sẽ nói vài lời khích lệ họ. Ông chia sẻ Kinh Thánh và cầu nguyện nếu đó là điều cần làm. Tôi sẽ không bao giờ quên ông. Ông là một người thật đặc biệt. Ông không áp đặt đức tin của mình lên ai cả, nhưng dường như ông luôn để lại đức tin ấy khi rời đi.

Người nông dân lớn tuổi ấy có trong ông điều mà Phao-lô gọi là “hương thơm của Đấng Christ” (II Cô. 2:15). Chúa đã dùng ông để “hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi” (c.14). Ông đã về với Chúa rồi, nhưng ‘hương thơm’ của ông vẫn còn lưu lại ở Lometa.

C. S. Lewis đã viết: “Không ai tầm thường cả. Bạn chưa từng nói chuyện với một phàm nhân nào”. Nói cách khác, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang lại kết quả vĩnh cửu. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong đời sống của những người xung quanh qua việc yên lặng chứng kiến một đời sống trung tín và mềm mại, hay qua những lời khích lệ dành cho một tâm hồn đang mỏi mệt. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức ảnh hưởng mà một đời sống giống Đấng Christ có thể để lại trên người khác.