Máy bay quân sự của Louis Zamperini đã bị rơi xuống biển trong cuộc chiến tranh, khiến tám trong số mười một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. “Louie” và hai người khác đã leo lên được bè cứu sinh. Họ trôi giạt trong hai tháng, chống chọi với cá mập, vượt qua bão tố, tránh làn đạn từ máy bay kẻ thù, bắt và ăn cá sống và cả chim sống. Cuối cùng họ giạt vào một hòn đảo và ngay lập tức bị bắt. Trong hai năm, Louie bị đánh đập, tra tấn và hành hạ không thương tiếc như một tù nhân chiến tranh. Câu chuyện đặc biệt của ông được kể lại trong quyển sách Không Nao Núng.

Giê-rê-mi là một trong những nhân vật Kinh Thánh đã không hề nao núng. Kẻ thù âm mưu chống lại ông (Giê. 11:18), ông bị đánh đập và gông cùm (20:2), bị roi quất và trói trong ngục tối (37:15-16), và bị kẻ thù dùng dây thả xuống hố sâu (38:6). Ông đã sống sót vì Chúa hứa ở cùng ông và giải cứu ông (1:8). Chúa cũng hứa như vậy với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê. 13:5). Chúa không hứa sẽ cứu Giê-rê-mi hay chúng ta khỏi nan đề, nhưng Ngài hứa sẽ bồng ẵm chúng ta vượt qua nan đề.

Louie đã nhận ra sự bảo vệ của Chúa và sau chiến tranh ông đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus. Ông đã tha thứ cho những người bắt giữ mình và dẫn dắt một số người đến với Đấng Christ. Louie đã nhận ra rằng dù không thể tránh khỏi mọi nan đề, nhưng chúng ta không cần phải chịu đựng một mình. Khi đối diện nan đề cùng với Chúa Jêsus, chúng ta sẽ vững vàng không hề nao núng.