Xa-chê là người cô đơn. Khi đi ngoài phố, ông có thể cảm nhận những ánh mắt đầy căm hờn đang nhìn chằm ông. Nhưng rồi cuộc đời ông đã rẽ sang một hướng khác. Giáo phụ Clement thành Alexandria nói rằng Xa-chê đã trở thành một lãnh đạo Cơ Đốc lỗi lạc và là mục sư của một hội thánh tại Sê-sa-rê. Vâng, chúng ta đang nói về Xa-chê, người thâu thuế đã trèo lên cây sung để nhìn thấy Chúa Jêsus (Lu. 19:1-10).

Điều gì đã thôi thúc ông trèo lên cây? Những người thâu thuế được xem là kẻ phản bội vì họ đánh thuế chính người dân của mình cách nặng nề để phục vụ cho Đế quốc La Mã. Nhưng Chúa Jêsus chấp nhận họ. Có thể Xa-chê cũng đã thắc mắc không biết Chúa Jêsus có chấp nhận ông không. Tuy nhiên, vì dáng người thấp bé, ông không thể nhìn thấy được gì vì đoàn dân thì đông (c.3). Có lẽ ông đã trèo lên cây để tìm kiếm Ngài.

Chúa Jêsus cũng đang tìm Xa-chê. Khi Đấng Christ tới chỗ cái cây mà Xa-chê đang trèo, Ngài ngước mắt lên và phán: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi” (c.5). Chúa Jêsus biết Ngài cần phải đến nhà của người đàn ông bị xa lánh này. Hãy tưởng tượng xem! Đấng Cứu Thế muốn dành thời gian cho một người bị xã hội khước từ.

Cho dù tấm lòng, hay các mối quan hệ, hay cuộc đời chúng ta cần được chữa lành, thì giống như Xa-chê, chúng ta vẫn luôn có niềm hy vọng. Chúa Jêsus sẽ không bao giờ khước từ khi chúng ta chạy đến với Ngài. Ngài có thể phục hồi những điều đã mất hay tan vỡ và ban cho cuộc đời chúng ta ý nghĩa và mục đích mới.