Tại thành phố Mysore, Ấn Độ, có một trường học được dựng lên từ hai toa tàu hỏa được tân trang lại và nối đuôi nhau. Các thầy cô giáo trong vùng đã phối hợp với Công ty South Western Railway để mua và tân trang lại những toa tàu bị bỏ đi. Các toa tàu này về bản chất là những chiếc thùng lớn bằng kim loại, không dùng được nữa cho đến khi công nhân lắp cầu thang, quạt, đèn và bàn học vào đó. Họ cũng sơn lại các vách và vẽ thêm những bức tranh đầy màu sắc bên trong lẫn bên ngoài. Giờ đây, sáu mươi học sinh được đến trường vì sự biến đổi diệu kỳ đã xảy ra.

Có một điều thậm chí còn kỳ diệu hơn đã xảy ra khi chúng ta làm theo sự răn dạy của sứ đồ Phao-lô, “được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình” (Rô. 12:2). Khi để Đức Thánh Linh giải phóng chúng ta khỏi thế gian và các đường lối của nó, thì suy nghĩ và thái độ của chúng ta bắt đầu thay đổi. Chúng ta trở nên yêu thương hơn, đầy hy vọng hơn và tràn ngập sự bình an trong lòng (8:6).

Một điều khác nữa cũng xảy ra. Mặc dù quá trình biến đổi này luôn tiếp diễn và thường có những lúc dừng rồi lại bắt đầu dài hơn, nhưng quá trình này giúp chúng ta hiểu điều mà Chúa muốn cho cuộc đời của mình, đem chúng ta đến chỗ biết được “đâu là ý muốn… của Đức Chúa Trời” (12:2). Học biết ý muốn của Ngài có thể có hoặc không bao gồm những chi tiết cụ thể, nhưng luôn bao gồm việc điều chỉnh con người mình cho giống với bản tính và công tác của Ngài trên thế giới này.

Nali Kali, tên của ngôi trường được biến đổi tại Ấn Độ, có nghĩa là “học trong vui mừng”. Quyền năng biến đổi của Chúa đã dẫn bạn đến chỗ học biết ý muốn Ngài cách vui mừng như thế nào?