Ngồi vào bàn ăn tối, tôi chăm chú nhìn sự lộn xộn vui vẻ xung quanh mình. Tất cả cậu dì, anh em họ và các cháu đều đang tận hưởng bữa ăn và thời gian bên nhau trong dịp sum họp gia đình. Tôi cũng đang tận hưởng điều đó. Nhưng một suy nghĩ như đâm xuyên qua trái tim tôi: Tôi là người phụ nữ duy nhất ở đây không có con, cũng chẳng hề có ai để gọi là gia đình của riêng mình.

Nhiều phụ nữ độc thân như tôi cũng có trải nghiệm tương tự. Trong nền văn hóa châu Á, hôn nhân và con cái rất được xem trọng. Việc chưa có gia đình riêng có thể mang lại cảm giác không trọn vẹn. Nó giống như bạn thiếu mất một điều gì đó để định nghĩa chính mình và khiến bạn trọn vẹn.

Vì vậy, chân lý Chúa là “phần” của tôi khiến tôi rất được yên ủi (Thi. 73:26). Khi các chi phái Y-sơ-ra-ên được ban cho sản nghiệp, chi phái Lê-vi không được phân chia gì cả. Thay vào đó, Đức Chúa Trời hứa rằng chính Ngài sẽ là phần và sản nghiệp của họ (Phục. 10:9). Họ có thể tìm thấy sự thỏa lòng trọn vẹn trong Ngài và tin cậy Ngài sẽ chu cấp mọi nhu cầu của họ.

Với một số người trong chúng ta, cảm giác thiếu thốn có thể không liên quan đến gia đình. Có lẽ chúng ta khao khát công việc tốt hơn hay học vấn cao hơn. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều kinh nghiệm Chúa là phần của mình. Ngài khiến chúng ta nên trọn vẹn. Trong Ngài, chúng ta không thiếu thốn gì.