Lớn lên trong sự thiếu vắng bố, Rob cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều sự khôn ngoan thực tiễn mà những người bố thường truyền lại cho con cái. Vì không muốn bất cứ ai thiếu những kỹ năng sống quan trọng, Rob đã thực hiện loạt video “Bố ơi, phải làm thế nào?”, trong đó trình bày mọi vấn đề thực tiễn, từ cách dựng kệ sách cho đến thay lốp xe. Với tấm lòng đầy cảm thông và phong cách thân thiện, Rob đã trở thành một hiện tượng YouTube, thu hút hàng triệu người đăng ký theo dõi.

Nhiều người trong chúng ta mong muốn có cha mẹ tinh thông nhiều mặt để dạy cho mình những kỹ năng quý giá khi đối diện với các tình huống khó khăn. Môi-se cần sự hướng dẫn khôn ngoan sau khi ông và dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và thành lập quốc gia của mình. Giê-trô, ông gia của Môi-se, nhận thấy áp lực quá lớn khi Môi-se phải giải quyết mọi vấn đề trong vòng dân sự. Vì vậy, Giê-trô đã đưa ra lời khuyên thấu đáo cho Môi-se về cách ủy thác trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo (Xuất. 18:17-23). Môi-se đã “nghe theo lời ông gia mình và làm theo mọi điều ông khuyên bảo” (c.24).

Chúa biết tất cả chúng ta đều cần sự khôn ngoan. Một số người được phước khi có cha mẹ tin kính Chúa có thể cho họ những lời khuyên khôn ngoan. Nhưng chúng ta có thể đến với Chúa là Đấng ban sự khôn ngoan cho tất cả những ai cầu xin (Gia. 1:5). Ngài cũng ban lời khuyên khôn ngoan qua từng trang Kinh Thánh, điều này nhắc nhở rằng khi chúng ta khiêm nhường và chân thành lắng nghe lời khuyên thì chúng ta sẽ “được khôn ngoan” (Châm. 19:20) và có sự khôn ngoan để chia sẻ với người khác.