Trong thời gian đại dịch Covid-19, nhiều người Singapore đã ở nhà để tránh bị lây nhiễm, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi bơi vì nghĩ rằng việc đó an toàn.

Tuy nhiên, vợ tôi sợ rằng tôi có thể bị nhiễm vi-rút ở hồ bơi công cộng và lây sang cho mẹ vợ đã cao tuổi, vì người lớn tuổi dễ bị vi-rút tấn công hơn. Vợ tôi hỏi: “Anh có thể ngừng bơi một thời gian vì em không?”

Lúc đầu, tôi muốn lập luận rằng khả năng lây vi-rút là rất thấp. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng điều này không quan trọng bằng cảm xúc của vợ. Sao tôi lại khăng khăng đi bơi khi điều đó khiến vợ tôi lo lắng một cách không cần thiết?

Trong Rô-ma 14, Phao-lô đề cập đến những vấn đề như liệu người tin Chúa có nên ăn một số loại thức ăn hoặc giữ một số ngày lễ không. Ông lo ngại rằng một số người đang áp đặt quan điểm của mình lên người khác.

Phao-lô nhắc nhở hội thánh Rô-ma và chúng ta rằng mỗi người trong chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề cách khác nhau. Chúng ta cũng có xuất thân khác nhau, điều này dẫn đến sự khác biệt trong thái độ và hành động. Ông viết: “Chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình” (c.13).

Ân điển của Chúa khiến chúng ta được tự do và chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Ngài với các tín hữu khác. Với sự tự do đó, chúng ta có thể đặt nhu cầu tâm linh của người khác lên trên niềm tin của bản thân về các luật lệ và truyền thống không mâu thuẫn với những chân lý quan trọng của Phúc Âm (c.20).