“Con không hiểu!” Con gái tôi đập cây bút chì xuống bàn. Cháu đang làm bài tập toán, còn tôi là người mẹ chỉ mới bắt đầu “công việc” dạy con học trong chương trình giáo dục tại nhà. Chúng tôi gặp khó khăn. Tôi không thể nhớ những gì đã học cách đây ba mươi lăm năm về cách đổi số thập phân thành phân số. Tôi không thể dạy con điều mà tôi chưa biết, vì vậy chúng tôi đã lên mạng để xem một giáo viên giải thích vấn đề này.

Là con người, sẽ có lúc chúng ta gặp phải những điều mình không biết hoặc không hiểu. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi điều. Tiên tri Ê-sai viết: “Ai làm cố vấn cho Ngài để dạy Ngài điều gì? Ngài đã hỏi ý kiến ai để được thông hiểu? Ai đã dạy cho Ngài đường công lý? Ai đã dạy Ngài tri thức và chỉ cho Ngài phương cách nhận thức?” (Ês. 40:13-14). Câu trả lời là: Không một ai cả!

Con người có trí khôn bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Dù vậy, trí khôn đó chỉ là một phần rất nhỏ trong sự khôn ngoan của Ngài. Sự hiểu biết của chúng ta rất hạn chế, nhưng Chúa biết mọi điều từ trước vô cùng đến sau vô tận (Thi. 147:5). Ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, sự hiểu biết của chúng ta ngày càng tăng thêm nhưng chúng ta vẫn mắc sai lầm. Tuy nhiên, như một nhà thần học đã nói, Chúa Jêsus biết mọi điều “ngay lập tức, toàn diện và chính xác”.

Dù tri thức của con người có tiến bộ đến mức nào, thì chúng ta sẽ không bao giờ vượt trổi hơn sự toàn tri của Đấng Christ. Chúng ta sẽ luôn cần Ngài ban sự hiểu biết cho mình và dạy chúng ta biết điều gì là tốt lành và đúng đắn.