Tang lễ miễn phí cho người sống là dịch vụ do một tổ chức ở Hàn Quốc cung cấp. Kể từ khi khai trương vào năm 2012, hơn 25.000 người – từ thanh thiếu niên đến những người về hưu – đã tham gia dịch vụ “tang lễ cho người sống” với hy vọng cải thiện cuộc sống bằng cách nghĩ đến cái chết. Các quan chức cho biết “tang lễ mô phỏng nhằm mang lại cho người tham gia cảm giác chân thực về sự sống của họ, khơi dậy lòng biết ơn, tìm kiếm sự tha thứ và tái kết nối gia đình và bạn bè”.

Những lời này phản ánh sự khôn ngoan của người thầy viết sách Truyền Đạo. “[Cái chết] là điểm cuối cùng của mọi người, và người sống để tâm suy nghĩ” (Tđ. 7:2). Cái chết nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định để sống và yêu hết mình. Điều đó giúp chúng ta bớt nắm chặt một số món quà tốt đẹp Chúa ban, chẳng hạn như tiền bạc, các mối quan hệ và sự khoái lạc, đồng thời giải phóng chúng ta để tận hưởng những điều đó ngay trong hiện tại khi chúng ta tích trữ “của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy” (Mat. 6:20).

Khi nhớ rằng cái chết có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, có lẽ điều đó sẽ khiến chúng ta không trì hoãn việc thăm viếng cha mẹ, quyết định phục vụ Chúa, hoặc đánh đổi thời gian dành cho con cái để làm việc. Với sự giúp đỡ của Chúa, nguyện chúng ta học cách sống khôn ngoan.