Khi một người lính Pháp đào cát trong sa mạc, củng cố hệ thống phòng thủ cho doanh trại của quân đội mình, anh không hề biết mình sắp có một khám phá quan trọng. Đang lúc xúc một xẻng cát khác, anh nhìn thấy một hòn đá. Đó không phải là hòn đá bình thường, mà là Phiến đá Rosetta, ghi các luật lệ và hệ thống cai trị của Vua Ptolemy V bằng ba thứ tiếng. Phiến đá đó (hiện được đặt trong Bảo tàng Anh) là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất của thế kỷ XIX, giúp mở ra những bí ẩn về chữ viết Ai Cập cổ đại, còn được gọi là chữ tượng hình.

Với nhiều người trong chúng ta, phần lớn Kinh Thánh cũng vô cùng bí ẩn và mầu nhiệm. Tuy nhiên, vào đêm trước khi lên thập tự giá, Chúa Jêsus hứa sẽ ban Đức Thánh Linh đến với các môn đồ. Ngài nói với họ rằng: “Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến” (Gi. 16:13). Theo một nghĩa nào đó, Đức Thánh Linh là “Phiến đá Rosetta thiêng liêng” của chúng ta, Ngài làm sáng tỏ chân lý – bao gồm cả chân lý đằng sau những bí ẩn của Kinh Thánh.

Mặc dù Chúa không hứa rằng chúng ta sẽ hiểu hết mọi điều được ban cho trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta tin rằng nhờ Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu mọi điều cần thiết để bước theo Chúa Jêsus. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào những chân lý quan trọng đó.