Tháng 2 năm 2020, khi cuộc khủng hoảng Covid-19 chỉ mới bắt đầu, mối bận tâm của một nhà báo đã làm tôi kinh ngạc. Liệu chúng ta có sẵn sàng tự cô lập mình, thay đổi thói quen làm việc, du lịch và mua sắm để những người khác không bị nhiễm bệnh không? Cô ấy viết: “Đây không chỉ là bài kiểm tra về nguồn lực y tế, mà về tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người khác”. Đột nhiên, vấn đề nhu cầu phẩm hạnh trở thành nội dung xuất hiện trên những trang đầu.

Thật khó để quan tâm đến nhu cầu của người khác khi chúng ta vẫn đang lo lắng về nhu cầu của bản thân. Cảm tạ Chúa vì chúng ta không phải dựa vào sức mạnh ý chí để đáp ứng nhu cầu. Chúng ta có thể cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mình tình yêu thương thay cho thờ ơ, vui mừng thay cho buồn rầu, bình an thay cho lo lắng, nhịn nhục để không bốc đồng, nhân từ để quan tâm đến người khác, hiền lành để thấy nhu cầu của họ, trung tín để giữ lời hứa, khiêm nhu thay vì khắc khe, và tiết độ để không ích kỷ (Ga. 5:22). Mặc dù không hoàn hảo trong tất cả những điều này, nhưng chúng ta được kêu gọi tìm kiếm những phẩm tính của Thánh Linh thường xuyên (Êph. 5:18).

Tác giả Richard Foster đã từng mô tả sự thánh khiết là khả năng làm điều cần làm đúng thời điểm. Và chúng ta cần điều đó mỗi ngày, không chỉ trong cơn đại dịch. Chúng ta có thể hy sinh vì lợi ích của người khác không? Xin Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng ta làm những gì cần làm.