Trong tác phẩm kinh điển Biết Chúa, J.I. Packer (1926-2020) đã nói về bốn tín hữu nổi tiếng mà ông gọi là “hải ly Kinh Thánh”. Không phải tất cả đều là những học giả được đào tạo, nhưng mỗi người đều hết sức cẩn thận để biết Chúa bằng cách nghiền ngẫm Kinh Thánh, giống như con hải ly đào và gặm một cái cây. Tác giả Packer cũng lưu ý thêm rằng việc biết Chúa qua nghiên cứu Kinh Thánh không chỉ dành cho các học giả. “Một người đơn sơ đọc Kinh Thánh và nghe giảng mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ ngày càng hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế hơn là một học giả uyên bác bằng lòng với việc chính xác về thần học”.

Đáng tiếc là không phải ai học Kinh Thánh với tấm lòng khiêm nhường đều nhằm mục đích để biết về Đấng Cứu Thế nhiều hơn và ngày càng trở nên giống như Ngài. Vào thời Chúa Jêsus, có những người đọc Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng lại bỏ lỡ chính Đấng mà Cựu Ước nói đến. “Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời” (Gi. 5:39-40).

Có khi nào bạn thấy bối rối khi đọc Kinh Thánh không? Hay bạn đã từ bỏ việc học Kinh Thánh? “Hải ly” Kinh Thánh không chỉ là người đọc Kinh Thánh, mà còn cầu nguyện và cẩn thận đọc Kinh Thánh theo những cách giúp họ mở mắt, mở lòng để thấy và yêu mến Chúa Jêsus – Đấng được bày tỏ trong Kinh Thánh.