Đại dịch Covid-19 khiến nhiều trường học trên khắp thế giới bị đóng cửa. Tại Trung Quốc, các giáo viên đã sử dụng ứng dụng DingTalk để tổ chức lớp học trực tuyến. Sau đó, các học sinh phát hiện ra rằng nếu đánh giá của ứng dụng DingTalk giảm thấp thì ứng dụng có thể bị xóa khỏi App Store. Chỉ qua một đêm, hàng nghìn bài đánh giá một sao đã làm ảnh hưởng đến điểm xếp hạng của ứng dụng DingTalk.

Chúa Jêsus sẽ không ủng hộ việc các học sinh trốn tránh trách nhiệm, nhưng có thể Ngài sẽ khen sự khôn khéo của họ. Chúa Jêsus đã kể câu chuyện về một người quản gia bị sa thải, vào ngày cuối cùng, ông đã giảm nợ cho những con nợ của chủ. Chúa Jêsus không khen ngợi sự thiếu trung thực của người quản gia. Nhưng Ngài khen sự thông minh của anh và mong muốn các môn đồ cũng khôn ngoan như vậy: “Còn Ta bảo các con: Hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời” (Lu. 16:9).

Khi nói đến tiền, hầu hết mọi người đều nhìn vào số tiền họ có thể mất. Người khôn ngoan tìm kiếm những gì họ có thể tận dụng. Chúa Jêsus nói rằng việc cho đi sẽ giúp chúng ta “kết bạn”, đem lại sự an toàn và ảnh hưởng. Ai là người đứng đầu trong các nhóm? Đó là người trả tiền. Việc ban cho cũng giúp chúng ta nhận được “nhà đời đời”, vì sự sẵn sàng từ bỏ tiền của cho thấy chúng ta tin cậy Chúa Jêsus.

Ngay cả khi không có tiền bạc, chúng ta vẫn có thời gian, kỹ năng hoặc đôi tai lắng nghe. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta những cách sáng tạo để phục vụ người khác vì Chúa Jêsus.