Taxi ba bánh ở Sri Lanka, được gọi là “tuk tuk”, là một phương tiện giao thông thuận tiện và thú vị đối với nhiều người. Đối với Lorraine, cư dân của thủ đô Colombo, cô cũng nhận ra rằng đây là nơi thuận tiện để truyền giáo. Một ngày nọ, khi lên một chiếc xe tuk tuk, cô thấy người lái xe thân thiện rất vui khi được trò chuyện về tôn giáo. Lần sau, cô tự nhủ sẽ nói với người lái xe về Tin Lành.

Sách Rô-ma bắt đầu bằng việc Phao-lô tuyên bố ông là người “được biệt riêng cho Tin Lành của Đức Chúa Trời” (Rô. 1:1). Từ “Tin Lành” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Phúc m”, có nghĩa là “tin tức tốt lành”. Về cơ bản, Phao-lô nói rằng mục đích chính của ông là rao báo tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời.

Tin Lành này là gì? Rô-ma 1:3 cho biết Tin Lành của Đức Chúa Trời là “về Con Ngài”. Tin Lành là Chúa Jêsus! Chính Đức Chúa Trời muốn nói với thế giới rằng Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, và Ngài đã chọn chúng ta làm phương tiện truyền đạt. Thật là một đặc ân tuyệt vời!

Chia sẻ Tin Lành là đặc ân được ban cho tất cả những người tin Chúa Jêsus. Chúng ta “nhận ân điển” để kêu gọi người khác đến với đức tin này (c.5-6). Chúa biệt riêng chúng ta để mang tin tức đầy vui mừng của Tin Lành cho những người xung quanh, dù chúng ta đang ở trên xe tuk tuk hay bất cứ nơi đâu. Nguyện chúng ta, giống như Lorraine, cũng tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống hằng ngày để nói cho người khác về Tin Lành đó là Chúa Jêsus.