“Con trai, cha không có gì nhiều để cho con. Nhưng cha có tiếng tốt, nên con đừng làm hỏng nó đấy”. Ông Johnnie Bettis đã nói những lời đầy khôn ngoan và quan trọng đó khi con trai Jerome xa nhà để vào đại học. Jerome đã trích dẫn lời của cha mình trong bài phát biểu nhận giải tại Hội Trường Danh Vọng Bóng Đá Chuyên Nghiệp của Mỹ. Những lời khôn ngoan mà Jerome mang theo suốt cuộc đời đã tác động đến anh nhiều đến mức anh kết thúc bài phát biểu bằng những lời tương tự dành cho con trai. “Con trai, cha không có gì nhiều để cho con và cũng không có gì quan trọng hơn tiếng tốt của chúng ta”.

Tiếng tốt vô cùng quan trọng đối với những người tin Chúa Jêsus. Lời của Phao-lô trong Cô-lô-se 3:12-17 nhắc nhở chúng ta về Đấng mà chúng ta đang đại diện (c.17). Tính cách giống như trang phục mà chúng ta mặc và phân đoạn Kinh Thánh này nói đến những phẩm tính của Jêsus mà chúng ta cần mặc lấy: “Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời… hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục… hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; … Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương” (c.12-14). Đây không chỉ là “trang phục cho Chúa Nhật”, nhưng chúng ta phải mặc lấy những điều này mọi lúc mọi nơi, khi Chúa hành động trong chúng ta để phản chiếu Ngài. Khi có những phẩm chất này trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ chứng tỏ được rằng mình mang danh của Ngài.

Ước ao chúng ta nhờ cậy nơi Chúa để đại diện cho Ngài cách cẩn trọng và thành tâm vì Ngài chu cấp mọi điều chúng ta cần.