Khi Christian Mustad cho nhà sưu tập tranh Auguste Pellerin xem bức tranh phong cảnh của Van Gogh mà ông có, Pellerin nhìn lướt qua và bảo rằng đó không phải là tranh thật. Mustad đã đem giấu bức tranh trong căn gác xép và nó đã ở đó năm mươi năm. Mustad qua đời và bức tranh được thẩm định nhiều lần trong suốt bốn mươi năm sau đó và người ta đều cho rằng đó là bức tranh giả. Cho đến năm 2012, khi một chuyên gia sử dụng máy tính để đếm những đường chỉ trên tấm vải bố của bức tranh, ông phát hiện nó được cắt ra từ một tấm vải bố mà Van Gogh sử dụng cho một bức vẽ khác. Ngay từ đầu, Mustad đã sở hữu bức tranh Van Gogh thật.

Bạn có cảm thấy như mình là người giả dối không? Bạn có sợ rằng nếu người ta tra xét, họ sẽ thấy bạn cầu nguyện, dâng hiến và phục vụ ít như thế nào không? Bạn có bị cám dỗ trốn trong căn gác xép, tránh xa những ánh nhìn soi mói không?

Hãy nhìn vào sâu hơn, bên dưới những sắc màu và đường nét trong cuộc đời bạn. Nếu bạn đã từ bỏ đường lối riêng của mình và đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus, thì bạn thuộc về Ngài: “Ta là cây nho; các con là cành” (Gi. 15:5). Chúa Jêsus và bạn liên hiệp với nhau.

Nương cậy nơi Chúa Jêsus khiến bạn trở nên môn đồ thật của Ngài. Đó cũng là cách duy nhất để bạn sống cuộc đời Cơ Đốc. Ngài phán: “Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (c.5).