Năm 2020, núi lửa Sangay ở Ecuador bất ngờ phun trào mạnh mẽ. Đài BBC miêu tả “luồng bụi đen đã đạt đến độ cao hơn 12.000m”. Vụ phun trào khiến bốn tỉnh (khoảng 80.000 hecta) bị bao phủ trong tro bụi. Bầu trời trở nên xám xịt và ảm đạm, không khí ngột ngạt, khó thở. Một nông dân tên Feliciano Inga đã miêu tả khung cảnh đáng sợ này với tờ báo El Comercio: “Chúng tôi không biết tất cả đám bụi này đến từ đâu… Chúng tôi thấy bầu trời tối sầm lại và rất sợ hãi”.

Người Y-sơ-ra-ên cũng đã kinh nghiệm nỗi sợ tương tự tại chân núi Si-na-i, khi họ “đứng dưới chân núi, trong khi trên núi thì lửa bốc cháy cao đến tận trời, mây đen mù mịt, bóng tối bao trùm” (Phục. 4:11). Tiếng của Đức Chúa Trời vang ra như sấm, còn dân sự thì run rẩy. Thật là kinh khiếp. Đối diện với Đức Chúa Trời hằng sống là một kinh nghiệm đầy kinh sợ, khiến đầu gối phải run rẩy.

“Đức Giê-hô-va phán” và họ “nghe tiếng nói nhưng không thấy một hình dạng nào cả” (c.12). Tiếng phán khiến họ run sợ đó đem lại sự sống và hy vọng. Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn cho dân Y-sơ-ra-ên và làm mới lại giao ước giữa Ngài với họ. Tiếng phán từ trong đám mây đen khiến họ run sợ, nhưng cũng đầy yêu thương đối với họ (Xuất. 34:6-7).

Đức Chúa Trời là Đấng đầy quyền năng, vượt quá tầm với của chúng ta, thậm chí khiến chúng ta kinh sợ. Nhưng Ngài cũng đầy yêu thương, luôn luôn đến với chúng ta. Một Đức Chúa Trời vừa quyền năng vừa yêu thương – đây là Đấng mà chúng ta vô cùng cần.