Gạch men trang trí màu trắng xanh thường được thấy trong các hộ gia đình người Hà Lan, ban đầu được làm ở thành phố Delft. Những viên gạch này thường miêu tả những khung cảnh quen thuộc của Hà Lan: danh lam thắng cảnh, cối xay gió ở khắp nơi, và cảnh con người làm việc, vui chơi.

Trong thế kỷ 19, Charles Dickens đã viết về cách những viên gạch này được sử dụng để minh họa Kinh Thánh trong quyển Bài Ca Mừng Giáng Sinh. Ông mô tả cái lò sưởi cũ do một người Hà Lan xây dựng, lát bằng những viên gạch Delft cổ xưa này: “Hình ảnh Ca-in và A-bên, con gái vua Pha-ra-ôn; Nữ hoàng Sê-ba… [và] các sứ đồ đi đánh cá ngoài biển”. Nhiều hộ gia đình đã sử dụng những viên gạch vuông này như một công cụ giảng dạy khi gia đình quây quần bên bếp lửa ấm áp và chia sẻ những câu chuyện trong Kinh Thánh. Họ đã học về bản tính của Chúa – sự công bình, thương xót và nhân từ của Ngài.

Những lẽ thật của Kinh Thánh vẫn luôn thích hợp cho chúng ta ngày nay. Thi Thiên 78 khích lệ chúng ta dạy “những huyền nhiệm từ đời xưa, là những điều chúng ta đã nghe biết, và tổ phụ đã thuật lại cho chúng ta” (c.2-3). Thi Thiên này tiếp tục khuyên chúng ta “thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài và các phép mầu mà Ngài đã làm” và “đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình” (c.4, 6).

Nhờ Chúa giúp đỡ, chúng ta có thể tìm ra những cách sáng tạo và hiệu quả để minh họa lẽ thật trong Kinh Thánh cho mỗi thế hệ khi chúng ta nỗ lực để dâng lên Chúa sự tôn vinh và ngợi khen xứng đáng cho Ngài.