Khi tôi dừng lại để xem lướt qua thùng sách được ghi chú tên “C.S. Lewis” tại cửa hàng sách cũ, chủ cửa hàng đã xuất hiện. Khi chúng tôi trò chuyện về những tựa sách ở đó, tôi tự hỏi liệu anh ấy có quan tâm đến niềm tin đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm của Lewis hay không. Tôi thầm nguyện để được Chúa hướng dẫn. Thông tin từ tiểu sử đến trong tâm trí tôi và chúng tôi bắt đầu thảo luận về cách mà nhân vật của C.S. Lewis chỉ về Chúa. Cuối cùng, tôi rất biết ơn Chúa vì một lời cầu nguyện ngắn đã định hướng lại cuộc trò chuyện của chúng tôi sang các vấn đề thuộc linh.

Nê-hê-mi dừng lại để cầu nguyện trước thời khắc quan trọng trong cuộc trò chuyện với vua Ạt-ta-xét-xe ở Ba Tư. Vua hỏi có thể giúp gì cho Nê-hê-mi, người đang đau khổ trước sự tàn phá Giê-ru-sa-lem. Nê-hê-mi là đầy tớ của vua nên không có tư cách gì để xin ân huệ, nhưng ông cần một ân huệ lớn. Ông muốn khôi phục Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, ông đã “cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời” trước khi xin nghỉ việc để trở về xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem (Nêh. 2:4-5). Nhà vua ưng thuận và thậm chí còn đồng ý giúp Nê-hê-mi sắp xếp việc đi lại và thu mua gỗ cho công trình.

Kinh Thánh khích lệ chúng ta “thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin” mà cầu nguyện (Êph. 6:18). Điều này bao gồm những thời khắc khi chúng ta cần sự can đảm, tiết độ hoặc nhạy bén. Cầu nguyện trước khi nói giúp chúng ta để Chúa kiểm soát thái độ và lời nói của mình.

Hôm nay, Chúa muốn hướng dẫn lời nói của bạn như thế nào? Hãy cầu hỏi Chúa để biết bạn phải nói gì!