Linus, nhân vật trong truyện tranh Peanuts, được biết đến với chiếc chăn bảo vệ màu xanh. Cậu mang nó đi khắp mọi nơi và không xấu hổ khi phải cần đến nó để cảm thấy an tâm. Em gái của cậu, Lucy đặc biệt không thích chiếc chăn và thường tìm cách tống khứ nó đi. Cô chôn nó, biến nó thành con diều và sử dụng nó cho dự án hội chợ khoa học. Linus cũng biết mình không nên phụ thuộc vào chiếc chăn và thỉnh thoảng buông nó ra, nhưng rồi cậu cứ ôm nó lại.

Trong tập phim Giáng Sinh Của Charlie Brown, khi Charlie Brown thất vọng hỏi: “Có ai biết Giáng sinh là gì không?” Linus, với chiếc chăn bảo vệ trên tay, bước lên giữa sân khấu và trích dẫn Lu-ca 2:8-14. Khi đang đọc, cậu nói: “Đừng sợ” và thả chiếc chăn ra – là thứ mà cậu bám vào mỗi khi sợ hãi.

Điều gì về Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi? Các thiên sứ hiện ra và nói với những người chăn chiên: “Đừng sợ… một Đấng Cứu Thế… đã được sinh ra cho các ngươi” (Lu. 2:10-11).

Chúa Jêsus là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Mat. 1:23). Chúng ta có sự hiện diện của Ngài qua Đức Thánh Linh, Đấng An Ủi thật (Gi. 14:16), vì vậy chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng ta có thể buông bỏ “chiếc chăn bảo vệ” của mình và tin cậy nơi Ngài.