Trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến, khi Waldemar Semenov đang phục vụ với vai trò kỹ sư trẻ trên con tàu SS Alcoa Guide thì ở vị trí gần 500km ngoài khơi North Carolina, một tàu ngầm Đức nổi lên và nổ súng vào tàu của họ. Con tàu bị trúng đạn, bốc cháy và bắt đầu chìm. Semenov và thủy thủ đoàn của ông hạ xuồng cứu sinh xuống nước và sử dụng la bàn của tàu để đi về phía các tuyến đường hàng hải. Sau ba ngày, một máy bay tuần tra đã phát hiện ra thuyền cứu sinh của họ và tàu USS Broome đã giải cứu những người này vào ngày hôm sau. Nhờ chiếc la bàn đó, Semenov và 26 thành viên thủy thủ đoàn khác đã được cứu.

Tác giả Thi Thiên nhắc nhở con dân Chúa rằng họ được trang bị la bàn cho cuộc sống, đó chính là Kinh Thánh. Ông so sánh Kinh Thánh với “ngọn đèn” (Thi. 119:105) cung cấp ánh sáng soi đường cho những ai tìm kiếm Chúa. Khi tác giả Thi Thiên trôi giạt trong dòng nước hỗn loạn của cuộc sống, ông biết Chúa có thể dùng Kinh Thánh để cung cấp kinh độ và vĩ độ thuộc linh và giúp ông sống sót. Vì vậy, ông cầu xin Chúa ban ánh sáng của Ngài để hướng dẫn ông trong cuộc sống và đưa ông đến sự hiện diện thánh của Ngài một cách an toàn (43:3).

Là người tin Chúa Jêsus, khi chúng ta lạc lối, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta qua Đức Thánh Linh và sự chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Nguyện Chúa biến đổi tấm lòng và tâm trí của chúng ta khi chúng ta đọc, nghiên cứu và làm theo sự khôn ngoan của Kinh Thánh.