“The Gathering” là một hội thánh quốc tế liên hệ phái ở miền bắc Thái Lan. Vào một ngày Chúa Nhật gần đây, các tín hữu từ Hàn Quốc, Ghana, Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh, Mỹ, Philippines và các quốc gia khác đã hiệp lại với nhau trong hội trường của một khách sạn cũ kỹ, khiêm tốn. Họ hát bài “Chỉ Trong Jêsus” và “Tôi Là Con Của Chúa”, những ca từ đặc biệt thấm thía trong khung cảnh đó.

Không ai có thể nhóm hiệp mọi người lại với nhau như Chúa Jêsus. Ngài đã làm điều đó ngay từ đầu. Trong thế kỷ đầu tiên, thành An-ti-ốt có mười tám nhóm dân tộc khác nhau, mỗi nhóm sống ở một khu vực riêng trong thành phố. Khi những người tin Chúa lần đầu tiên đến An-ti-ốt, họ đã rao truyền về Chúa Jêsus “chỉ… cho người Do Thái mà thôi” (Cv. 11:19). Tuy nhiên, đó không phải là kế hoạch của Chúa dành cho hội thánh. Rồi nhiều người khác đến “cũng giảng Tin Lành cho cả người Hi Lạp nữa, rao truyền Chúa là Đức Chúa Jêsus cho họ” và “có nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa” (c.20-21). Người dân trong thành nhận thấy rằng Chúa Jêsus đang hàn gắn sự thù hận hàng thế kỷ giữa người Do Thái và người Hy Lạp, và họ tuyên bố hội thánh đa sắc tộc này nên được gọi là “Cơ Đốc nhân”, hay “những Đấng Christ nhỏ bé” (c.26).

Việc vượt qua các ranh giới về dân tộc, xã hội và kinh tế để đón nhận những người khác biệt có thể là thách thức đối với chúng ta. Nhưng khó khăn này chính là cơ hội của chúng ta. Nếu điều đó không khó, chúng ta sẽ không cần Chúa Jêsus, và sẽ không ai thấy được rằng chúng ta đang theo Ngài.