Khi đang rời khỏi cửa hàng, Geoff con trai tôi trông thấy chiếc khung tập đi (một thiết bị hỗ trợ di chuyển) bị bỏ trên mặt đất. Cháu nghĩ: Mình hy vọng không có ai ở đó cần giúp đỡ. Geoff liếc nhìn về tòa nhà phía sau và thấy một người đàn ông vô gia cư nằm bất tỉnh trên lề đường.

Geoff lay ông dậy và hỏi ông có ổn không. Ông đáp: “Tôi đang cố uống rượu cho đến chết. Túp lều của tôi đã sụp trong một cơn bão và tôi đã mất tất cả. Tôi không muốn sống nữa.”

Geoff gọi cho mục vụ cai nghiện Cơ Đốc và trong khi chờ để được giúp đỡ, cháu chạy nhanh về nhà và mang đến cho người đàn ông ấy chiếc lều cắm trại của cháu. “Chú tên là gì?” Geoff hỏi. Người đàn ông vô gia cư trả lời: “Geoffrey, với một chữ G.” Geoff không nhắc đến tên của cháu hay cách viết khác thường của nó. Sau đó cháu nói với tôi: “Bố ơi, người đó có thể là con.”

Bản thân Geoff đã từng chiến đấu với ma túy và cháu đã giúp người đàn ông ấy bởi cớ sự nhân từ mà cháu đã nhận được từ Chúa. Tiên tri Ê-sai đã dùng những lời này để nói trước về lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong Chúa Jêsus: “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người” (Ês. 53:6).

Đấng Christ, Cứu Chúa của chúng ta, không để chúng ta bị hư mất, cô đơn và chìm đắm trong tuyệt vọng. Ngài đã chọn trở nên giống như chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong tình yêu, để chúng ta có thể được tự do sống cuộc đời mới trong Ngài. Không có món quà nào vĩ đại hơn thế.