Trong sự kiện quảng bá vào năm 2011, hai cựu cầu thủ bảy mươi ba tuổi của Giải Bóng Bầu Dục Canada đã lao vào đánh nhau trên sân khấu. Họ có hiềm khích từ trận đấu tranh chức vô địch gây tranh cãi năm 1963. Sau khi một người đã đánh gục người kia khỏi sân khấu, đám đông kêu gọi ông hãy “bỏ qua đi!” Họ nói với ông rằng hãy “dẹp bỏ hiềm khích”.

Kinh Thánh ghi lại rất nhiều ví dụ về những người có hiềm khích với nhau. Ca-in nuôi lòng oán hận với em mình là A-bên bởi vì Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ của A-bên mà không phải của ông (Sáng. 4:4-5). Lòng oán hận này nặng nề đến nỗi cuối cùng đã dẫn đến án mạng khi “Ca-in xông đến A-bên và giết đi” (c.8). “Ê-sau căm ghét Gia-cốp” vì Gia-cốp đã cướp đi quyền trưởng nam mà đúng ra là của ông (27:41). Lòng oán hận này dữ dội đến mức nó khiến Gia-cốp phải sợ hãi bỏ chạy để giữ mạng sống.

Kinh Thánh không chỉ cho chúng ta những ví dụ về những người nuôi lòng oán hận, nhưng còn hướng dẫn chúng ta cách để “dẹp bỏ mối hiềm khích” đó – cách để tìm kiếm sự tha thứ và giải hòa. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta yêu thương người khác (Lê. 19:18), cầu nguyện và tha thứ cho những ai sỉ nhục và làm tổn thương chúng ta (Mat. 5:43-47), sống hòa thuận với tất cả mọi người, để sự báo thù cho Chúa và lấy điều thiện thắng điều ác (Rô. 12:18-21). Bởi quyền năng của Ngài, ước ao chúng ta có thể “dẹp bỏ hiềm khích” trong ngày hôm nay.