“Hãy chắp tay sau lưng. Em sẽ ổn thôi”. Đó là lời khuyên đầy yêu thương mà chồng của Jan luôn đưa ra trước khi cô bắt đầu buổi nói chuyện với một nhóm nào đó. Khi thấy mình đang cố gắng gây ấn tượng với mọi người hoặc tìm cách kiểm soát tình huống, cô sẽ áp dụng tư thế này để trở lại với tâm thế sẵn sàng học hỏi và lắng nghe. Cô dùng tư thế này để nhắc nhở bản thân luôn yêu thương những người trước mặt, khiêm nhường và sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh.

Hiểu biết của Jan về sự khiêm nhường bắt nguồn từ sự nhận biết của vua Đa-vít rằng mọi sự đều đến từ Chúa. Đa-vít thưa với Chúa rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác” (Thi. 16:2). Ông học cách tin cậy Chúa và tìm kiếm lời khuyên dạy của Ngài: “Ngay cả ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con” (c.7). Ông biết rằng khi có Chúa bên cạnh, ông sẽ không bị rúng động (c.8). Ông không cần phải tự cao bởi vì ông tin cậy Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng yêu thương ông.

Khi đến với Chúa mỗi ngày, cầu xin Ngài giúp đỡ khi cảm thấy thất vọng, hoặc xin Ngài hướng dẫn chúng ta những lời phải nói, thì chúng ta sẽ thấy Ngài hành động trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ “hợp tác với Chúa” như Jan nói và sẽ nhận ra rằng nếu chúng ta làm tốt, thì đó là vì Chúa đã vùa giúp chúng ta.

Chúng ta hãy nhìn người khác bằng tình yêu thương, hai tay chắp sau lưng trong tư thế khiêm nhường để nhắc nhở mình rằng mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa.