Viên cảnh sát trưởng ngạc nhiên trước “hàng trăm nghìn hoặc có thể hàng triệu lời cầu nguyện” xin Chúa giúp đỡ khi đám cháy East Troublesome hoành hành qua những dãy núi ở Colorado vào mùa thu năm 2020. Đúng với tên gọi, ngọn lửa đã tàn phá hơn 40.000 hecta trong mười hai giờ, cháy bùng lên xuyên qua những khu rừng khô cằn, thiêu rụi ba trăm ngôi nhà và đe dọa toàn bộ thị trấn trên đường đi của nó. Sau đó, “ơn trời” đến, như tên một nhà khí tượng đã gọi nó. Không phải mưa, đó là một trận tuyết rơi đúng lúc ngang qua vùng cháy, đến sớm vào thời điểm đó trong năm. Tuyết ướt dày đến hơn 30cm khiến lửa lan chậm và ở một số nơi, ngọn lửa được ngăn chặn.

Sự cứu giúp đầy thương xót như vậy là điều quá lạ lùng không thể giải thích được. Chúa có nghe lời cầu xin tuyết rơi của chúng ta? Và cả mưa nữa? Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Chúa đáp lời, bao gồm lời cầu nguyện xin mưa của tiên tri Ê-li (I Vua. 18:41-46). Là người đầy tớ có đức tin lớn, Ê-li hiểu quyền tể trị của Đức Chúa Trời, kể cả trên thời tiết. Như Thi Thiên 147 nói về Đức Chúa Trời: Ngài “dự bị mưa cho đất” (c.8). “Ngài ban mưa tuyết như lông chiên… Ai chịu được cơn giá rét của Ngài?” (c.16-17).

Ê-li đã nghe thấy “tiếng mưa lớn” trước khi mây kéo đến (I Vua. 18:41). Đức tin của chúng ta nơi quyền năng của Chúa có mạnh mẽ không? Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta tin cậy Ngài, dù câu trả lời của Ngài là gì. Chúng ta hãy tìm đến Chúa để nhận được sự giúp đỡ lạ lùng của Ngài.