Khi nhớ về những nhà truyền giáo trong lịch sử, chúng ta không thể không nghĩ đến George Liele (1750-1820). Sinh ra trong cảnh nô lệ, Liele đến với Chúa ở Georgia và được tự do trước Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ. Ông mang thông điệp của Chúa Jêsus đến Jamaica, chăm sóc những nô lệ trong đồn điền ở đó và là mục sư thành lập hai hội thánh người Mỹ gốc Phi ở Savannah, Georgia – trong đó có một hội thánh được coi là “hội thánh mẹ của những người Báp-tít da đen.”

Cuộc đời phục vụ phi thường của Liele có thể bị một số người lãng quên, nhưng Chúa không bao giờ quên sự phục vụ của ông. Công việc bạn làm cho Chúa cũng vậy. Thư Hê-bơ-rơ khích lệ chúng ta rằng: “Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa” (6:10). Đừng bao giờ xem nhẹ sự thành tín của Chúa, vì Ngài biết rõ và ghi nhớ mọi việc được làm nhân danh Ngài. Và vì vậy sách Hê-bơ-rơ khích lệ chúng ta: “Cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa” (c.12).

Khi phục vụ cách thầm lặng trong hội thánh hoặc cộng đồng của mình, chúng ta dễ cảm thấy công việc của mình không được trân trọng. Đừng nản lòng! Dù việc làm của chúng ta có được mọi người xung quanh công nhận hay khen thưởng hay không thì Chúa vẫn thành tín. Ngài sẽ không bao giờ quên chúng ta.