Trong loạt sách đố vui dành cho trẻ em mang tên Waldo ở đâu? được viết lần đầu vào năm 1987 của tác giả Martin Handford, có một nhân vật mặc áo sơ mi và đi tất sọc trắng đỏ, đội mũ cùng màu, mặc quần jean xanh, mang ủng nâu và đeo kính. Handford đã khéo léo che giấu Waldo để cậu trông thật mờ nhạt giữa rất nhiều chi tiết minh họa, với nhiều đám đông tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng nhìn thấy Waldo, nhưng tác giả hứa rằng độc giả sẽ luôn có thể tìm thấy cậu. Mặc dù tìm kiếm Đức Chúa Trời không thực sự giống như tìm kiếm Waldo trong cuốn sách đố vui, nhưng Đấng Tạo Hóa hứa rằng chúng ta có thể tìm thấy Ngài.

Qua nhà tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự Ngài về cách sống khi họ bị lưu đày nơi đất khách (Giê. 29:4–9). Ngài hứa sẽ bảo vệ họ cho đến khi Ngài phục hồi họ theo chương trình hoàn hảo của Ngài (c.10-11). Đức Chúa Trời bảo đảm với dân Y-sơ-ra-ên rằng việc Ngài làm thành lời hứa sẽ khiến họ càng cam kết kêu cầu Ngài trong lời cầu nguyện (c.12).

Ngày nay, mặc dù Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua Kinh Thánh và Thánh Linh của Chúa Jêsus, nhưng chúng ta cũng dễ bị phân tâm bởi sự bận rộn của thế giới này. Thậm chí, có những lúc chúng ta có thể bị cám dỗ hỏi rằng: “Chúa ở đâu?” Tuy nhiên, Đấng Tạo Hóa và Bảo Tồn của vạn vật tuyên bố rằng những ai thuộc về Ngài sẽ luôn tìm thấy Ngài nếu họ hết lòng tìm kiếm Ngài (c.13-14).