Tiểu thuyết Đêm của nhà văn Eli Wiesel trình bày rõ ràng về những sự khủng khiếp của nạn diệt chủng. Dựa trên trải nghiệm của chính mình trong các trại hành quyết của Đức Quốc xã, lời kể của Wiesel đã lật lại câu chuyện Kinh Thánh về sự kiện ra khỏi Ê-díp-tô. Trong khi Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên được thoát khỏi ách nô lệ vào Lễ Vượt qua đầu tiên (Xuất. 12), Wiesel kể về việc Đức Quốc xã bắt giữ các nhà lãnh đạo Do Thái sau Lễ Vượt qua.

Để không chỉ trích Wiesel và sự mỉa mai đen tối của ông, hãy nhớ rằng Kinh Thánh cũng chứa đựng một tình tiết tương tự. Vào đêm Lễ Vượt qua, Chúa Jêsus, được mong đợi sẽ giải thoát dân sự của Đức Chúa Trời khỏi đau khổ, lại để cho chính Ngài bị bắt bởi những kẻ sẽ giết Ngài.

Giăng đưa chúng ta vào khung cảnh thánh trước khi Chúa Jêsus bị bắt. “Xúc động trong tâm linh” trước những điều đang chờ đợi Ngài, trong lúc Tiệc Thánh, Chúa Jêsus đã nói trước về việc Ngài bị phản bội (Gi. 13:21). Sau đó, trong một hành động mà chúng ta khó có thể hiểu được, Đấng Christ đã trao bánh cho kẻ phản bội Ngài. Câu chuyện kể lại: “Khi đã nhận miếng bánh rồi, Giu-đa liền đi ra. Lúc ấy trời đã tối” (c.30). Sự bất công lớn nhất của lịch sử đang diễn ra, nhưng Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người” (c.31). Trong vài giờ nữa, các môn đồ sẽ trải qua sự hoảng sợ, thất bại và chối bỏ. Nhưng Chúa Jêsus thấy chương trình của Đức Chúa Trời đang diễn ra đúng như dự định.

Khi sự tối tăm dường như đang chiến thắng, chúng ta hãy nhớ lại rằng Chúa đã đối diện với đêm tối của Ngài và Ngài đã chiến thắng. Có Chúa đi cùng chúng ta thì hoàn cảnh không phải lúc nào cũng là đêm đen.