Việc hóa trị liệu đã làm giảm khối u trong tuyến tụy của bố chồng tôi, cho đến khi không còn nữa. Nhưng khi khối u bắt đầu phát triển trở lại, ông phải đứng trước một quyết định sinh tử. Ông hỏi bác sĩ: “Tôi có nên hóa trị thêm lần nữa hay thử cách khác, có lẽ là một loại thuốc khác hoặc xạ trị chăng?”

Dân Giu-đa cũng có một câu hỏi sống còn tương tự. Mệt mỏi vì chiến tranh và nạn đói, dân Chúa tự hỏi liệu vấn đề của họ là thờ hình tượng quá nhiều hay chưa đủ. Họ kết luận rằng họ nên dâng của lễ cho thần tượng nhiều hơn và xem thử liệu thần đó có bảo vệ và ban thịnh vượng cho họ hay không (Giê. 44:17).

Giê-rê-mi nói rằng họ đã chẩn đoán sai tình cảnh của mình. Vấn đề của họ không phải là thiếu cam kết với thần tượng; vấn đề là họ có thần tượng. Họ nói với tiên tri Giê-rê-mi: “Điều ông vừa nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói với chúng tôi, chúng tôi không nghe đâu (c.16). Giê-rê-mi đáp: “Vì các ngươi đã dâng hương và phạm tội với Đức Giê-hô-va, không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va, và không sống theo luật pháp, mệnh lệnh, và lời răn dạy của Ngài, nên ngày nay tai họa nầy đã giáng trên các ngươi” (c.23).

Giống như dân Giu-đa, chúng ta có thể bị cám dỗ và cứ tiếp tục những lựa chọn tội lỗi đã khiến mình gặp rắc rối. Nan đề trong mối liên hệ? Chúng ta xa cách hơn. Nan đề tài chính? Chúng ta tiêu xài theo cách mình thích. Bị quay lưng? Chúng ta sẽ tàn nhẫn lại. Nhưng thần tượng khiến chúng ta gặp nan đề không thể cứu chúng ta. Chỉ Chúa Jêsus mới có thể bồng ẵm chúng ta vượt qua những khó khăn khi chúng ta hướng về Ngài.