Dấu vân tay từ lâu đã được dùng để nhận diện con người, nhưng dấu vân tay vẫn có thể bị làm giả bằng cách tạo ra các bản sao. Tương tự, mẫu mống mắt là nguồn đáng tin cậy cho việc nhận diện – cho đến khi có người thay đổi mẫu mống mắt bằng kính áp tròng để làm sai lệch kết quả. Việc sử dụng sinh trắc học để nhận diện con người có thể thất bại. Vậy thì cái gì có thể trở thành đặc điểm nhận dạng độc nhất? Hóa ra các mẫu mạch máu của mỗi người là duy nhất và hầu như không thể làm giả. “Bản đồ tĩnh mạch” của bạn là độc nhất vô nhị, giúp bạn khác biệt với mọi người khác trên hành tinh.

Khi suy ngẫm về sự phức tạp trong cơ thể con người, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc và được thôi thúc để thờ phượng Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Đa-vít nói rằng chúng ta “được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng” (Thi. 139:14) và điều đó chắc chắn đáng để chúng ta ca ngợi Ngài. Thật vậy, Thi Thiên 111:2 nhắc nhở chúng ta: “Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ đại; tất cả những ai ham thích đều sẽ suy ngẫm đến.”

Điều đáng để chúng ta lưu tâm hơn nữa là chính Đấng Tạo Hóa. Trong khi ca tụng những công việc vĩ đại của Chúa, chúng ta cũng phải ca tụng Ngài! Công việc của Ngài thật tuyệt vời, nhưng Ngài còn vĩ đại hơn, đến nỗi tác giả Thi thiên cầu nguyện: “Vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép mầu, chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi” (86:10).

Hôm nay, khi suy nghĩ đến công việc vĩ đại Chúa làm, nguyện chúng ta cũng ngạc nhiên trước sự vĩ đại của chính Ngài.