Tôi và những chú nai gần nhà có quan điểm khác nhau về hoa hướng dương. Mỗi mùa xuân, khi trồng hoa hướng dương, tôi luôn mong chờ để được thấy vẻ đẹp của những bông hoa nở. Nhưng những chú nai không quan tâm đến thành quả, chúng chỉ muốn nhai thân và lá cho đến khi không còn gì nữa. Đó là cuộc chiến diễn ra vào mùa hè hằng năm khi tôi cố gắng nhìn những bông hướng dương trưởng thành trước khi những người hàng xóm bốn móng nuốt chửng. Có lúc tôi chiến thắng; và có lúc thì chúng thắng.

Là Cơ Đốc nhân, khi nghĩ về cuộc sống của mình, chúng ta dễ dàng nhận thấy một trận chiến tương tự đang diễn ra giữa chúng ta và kẻ thù là Sa-tan. Mục tiêu của chúng ta là tăng trưởng liên tục hướng tới sự trưởng thành thuộc linh, để cuộc đời chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Ma quỷ muốn cắn nuốt đức tin của chúng ta và ngăn trở chúng ta tăng trưởng. Nhưng Chúa Jêsus có quyền thống trị “mọi thế lực” và đưa chúng ta đến “sự đầy trọn” (Côl. 2:10), khiến chúng ta nên “trọn vẹn”. Nhờ sự đắc thắng của Đấng Christ trên thập tự giá, chúng ta trở nên khác biệt và thu hút đối với thế gian như những bông hoa hướng dương xinh đẹp đó.

Khi Chúa Jêsus đóng đinh “giấy nợ chống lại chúng ta” (tức hình phạt của tội lỗi) vào thập tự giá (c.14), Ngài đã phá hủy các quyền lực điều khiển chúng ta. Chúng ta được “đâm rễ, lập nền” (c.7) và “cùng sống với Đấng Christ” (c.13). Trong Ngài, chúng ta có năng quyền (c.10) để chống lại những cuộc tấn công thuộc linh của kẻ thù và tăng trưởng mạnh mẽ trong Chúa Jêsus – để bày tỏ một đời sống thật sự đẹp đẽ.