Sau khi tin nhận Chúa Jêsus, tôi đã chia sẻ Phúc m với mẹ mình. Nhưng thay vì quyết định tin Chúa như điều tôi mong đợi, mẹ đã không nói chuyện với tôi trong suốt một năm. Kinh nghiệm tồi tệ của mẹ với những người tuyên bố mình theo Chúa Jêsus đã khiến bà mất lòng tin vào Cơ Đốc nhân. Tuy vậy, tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ và đến thăm mẹ mỗi tuần. Đức Thánh Linh an ủi tôi và tiếp tục làm việc trong lòng tôi khi mẹ vẫn im lặng với tôi. Khi mẹ cuối cùng cũng nghe cuộc điện thoại của tôi, tôi dặn lòng sẽ tiếp tục yêu thương và chia sẻ chân lý của Chúa với mẹ bất cứ khi nào có cơ hội. Nhiều tháng sau khi làm hòa lại với nhau, mẹ nói rằng mẹ thấy tôi đã thay đổi. Gần một năm sau đó, mẹ tôi đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình và nhờ đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên bền chặt hơn.

Cơ Đốc nhân được tiếp cận với món quà lớn nhất được ban cho nhân loại, đó là Chúa Jêsus. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta phải “làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi” (II Cô. 2:14). Ông gọi những người chia sẻ Phúc m là “hương thơm của Đấng Christ” đối với những người tin, nhưng là mùi sự chết đối với những người khước từ Chúa Jêsus (c.15-16).

Sau khi tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, chúng ta có đặc ân sử dụng thời gian hữu hạn của mình trên đất để yêu thương người khác và rao truyền chân lý biến đổi đời sống của Ngài. Ngay cả trong những lúc khó khăn và cô đơn nhất, hãy tin rằng Ngài sẽ chu cấp những gì chúng ta cần. Bất kể phải trả giá thế nào, Tin Lành của Đức Chúa Trời luôn đáng được chia sẻ.