Khi bước vào những phút cuối cùng của bài tập bốn mươi phút, tôi gần như có thể chắc chắn rằng huấn luyện viên sẽ hô lên: “Hãy hoàn tất cách mạnh mẽ”! Mọi huấn luyện viên hoặc trưởng nhóm tập mà tôi biết đều dùng cụm từ này khi sắp kết thúc bài tập. Họ biết rằng việc kết thúc buổi tập cũng quan trọng như việc có mặt. Và họ biết rằng cơ thể con người có xu hướng muốn chậm lại hoặc chùng xuống khi vận động một thời gian.

Điều này cũng đúng trong hành trình của chúng ta với Chúa Jêsus. Phao-lô nói với các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô rằng ông cần phải hoàn tất cách mạnh mẽ khi đi đến Giê-ru-sa-lem, nơi ông chắc chắn sẽ đối mặt với sự bắt bớ nhiều hơn vì là sứ đồ của Đấng Christ (Cv. 20:17-24). Tuy nhiên, Phao-lô không nản lòng. Ông có một sứ mạng và ông phải hoàn tất cuộc hành trình mà ông đã bắt đầu để hoàn thành những gì Chúa kêu gọi ông làm. Ông có một công việc đó là chia sẻ “Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời” (c.24) và ông muốn hoàn tất cách mạnh mẽ. Ngay cả khi gian khổ đang đợi chờ (c.23), ông vẫn tiếp tục chạy về đích – tập trung và quyết tâm để luôn vững vàng trong cuộc hành trình của mình.

Cho dù đang luyện tập cơ bắp hay rèn luyện khả năng Chúa ban thông qua hành động, lời nói và việc làm, chúng ta cũng có thể được khích lệ bởi lời nhắc nhở này để hoàn tất cách mạnh mẽ. Đừng “mệt mỏi” (Ga. 6:9). Đừng bỏ cuộc. Chúa sẽ chu cấp những điều bạn cần để hoàn tất cách mạnh mẽ.