“Không! Con không có làm điều đó”! Lòng Jane chùng xuống khi nghe lời phủ nhận của cậu con trai tuổi thiếu niên vì cô biết cháu không nói thật. Cô cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ trước khi hỏi lại Simon điều gì đã xảy ra. Cháu vẫn không thừa nhận mình đang nói dối, cho đến khi cô giơ hai tay lên vì tức giận. Cô nói rằng mình cần nghỉ một lát. Khi cô bắt đầu bước đi thì cảm nhận có một bàn tay đặt trên vai mình và cô nghe thấy lời xin lỗi của con trai. Cháu đã đáp lại sự cáo trách của Đức Thánh Linh và ăn năn.

Trong sách Giô-ên, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự thành thật ăn năn tội lỗi của họ bởi vì Ngài mong ước họ hết lòng trở về với Ngài (2:12). Đức Chúa Trời không muốn những hành động hối lỗi bề ngoài, nhưng Ngài muốn họ thay đổi thái độ cứng lòng: “Hãy xé lòng các con và đừng xé áo”. Giô-ên nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng Đức Chúa Trời “nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương” (c.13).

Có lẽ chúng ta thấy khó để thú nhận hành vi sai trái của mình, vì lòng kiêu hãnh, chúng ta không muốn thừa nhận tội lỗi. Có lẽ chúng ta né tránh sự thật và biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng đó chỉ là “lời nói dối vô hại”. Nhưng khi chúng ta chú ý đến sự thôi thúc nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Chúa và đáp ứng bằng sự ăn năn, Ngài sẽ tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta (I Gi. 1:9). Chúng ta sẽ không còn mặc cảm tội lỗi và xấu hổ vì biết mình đã được tha thứ.