Amina, một người Iraq nhập cư và Joseph, một người Mỹ chính gốc đã tham gia cuộc biểu tình để phản đối phe đối lập. Chúng ta được dạy rằng những người bị chia rẽ bởi sắc tộc và quan điểm chính trị đều mang thù hận rất lớn đối với nhau. Tuy nhiên, khi một đám đông nhỏ vây lấy Joseph, tìm cách đốt áo của anh, Amina đã lao vào bảo vệ anh. Joseph nói với phóng viên: “Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể chia rẽ với nhau nữa, và nó giống như khoảnh khắc ‘không bình thường’ này”. Có điều gì đó sâu sắc hơn quan điểm chính trị đã kết nối Amina và Joseph lại với nhau.

Mặc dù chúng ta thường có những bất đồng với nhau – những khác biệt đáng kể thường không thể bỏ qua – nhưng có những thực tế sâu sắc hơn rất nhiều ràng buộc chúng ta lại với nhau. Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời tạo dựng và gắn kết với nhau trong một gia đình nhân loại thân yêu. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi chúng ta “theo hình ảnh Ngài” – bất kể giới tính, tầng lớp xã hội, bản sắc dân tộc hay quan điểm chính trị (Sáng. 1:27). Dù cho bất cứ điều gì khác, Chúa được bày tỏ trong cả bạn và tôi. Hơn nữa, Ngài ban cho chúng ta một mục đích chung là “làm cho đầy dẫy” và “quản trị” thế giới của Ngài bằng sự khôn ngoan và quan tâm chăm sóc (c.28).

Bất cứ khi nào quên rằng chúng ta được ràng buộc với nhau trong Chúa, chúng ta sẽ gây tổn hại cho chính mình và người khác. Nhưng khi đến với nhau trong ân điển và lẽ thật của Chúa, chúng ta góp phần hoàn thành ý muốn của Ngài là tạo nên một thế giới tốt đẹp.