Tướng Charles Gordon (1833-1885) từng phục vụ Nữ hoàng Victoria ở Trung Quốc và nhiều nơi khác, nhưng khi sống ở Anh, ông đã quyên góp 90% thu nhập của mình. Khi nghe tin về nạn đói ở Lancashire, ông đã xóa bỏ câu đề tặng trên huy chương bằng vàng ròng mà ông nhận được từ một lãnh đạo thế giới và gửi lên phía bắc, ông bảo họ nấu chảy huy chương và dùng tiền để mua bánh mì cho người nghèo. Ngày hôm đó, ông đã viết trong nhật ký: “Tôi đã dâng cho Chúa Jêsus điều cuối cùng tôi có trên thế giới này mà tôi vô cùng quý trọng”.

Mức độ hào phóng của Tướng Gordon có vẻ cao hơn và vượt quá những gì chúng ta có thể áp dụng, nhưng Chúa luôn kêu gọi dân sự Ngài quan tâm đến những người nghèo khó. Trong một số luật pháp mà Chúa truyền qua Môi-se, Ngài chỉ dẫn dân sự không gặt đến cuối bờ ruộng, cũng không thu hoạch toàn bộ hoa quả. Thay vào đó, khi thu hoạch vườn nho, Ngài bảo họ rằng những quả nho rớt xuống đất nên để lại “cho người nghèo khó và kẻ tha hương” (Lê. 19:10). Chúa muốn dân sự Ngài quan tâm và chu cấp cho những người nghèo sống giữa họ.

Dù cảm thấy mình rời rộng đến đâu, chúng ta hãy cầu xin Chúa thêm lên cho mình ước muốn ban cho người khác và tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài để làm điều đó cách sáng tạo. Ngài muốn giúp chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Ngài với người khác.