Bài học nhập môn về aikido, môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản, là bài học mở rộng tầm mắt. Giáo viên nói với chúng tôi rằng khi đối mặt với kẻ tấn công, phản ứng đầu tiên chúng ta nên có là “bỏ chạy”. Thầy nói rất nghiêm túc: “Chỉ khi không thể bỏ chạy, thì các bạn mới chiến đấu.”

Bỏ chạy? Tôi đã rất ngạc nhiên. Tại sao người hướng dẫn tự vệ lão luyện này lại bảo chúng tôi bỏ chạy? Điều đó có vẻ phản trực giác – cho đến khi thầy giải thích rằng hình thức tự vệ tốt nhất là tránh đánh nhau ngay từ đầu. Tất nhiên rồi!

Khi một số người đến bắt Chúa Jêsus, Phi-e-rơ đã phản ứng bằng cách rút gươm tấn công một người trong số họ (Mat. 26:51; xem Gi. 18:10). Nhưng Chúa Jêsus bảo ông cất gươm đi và Ngài phán: “Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc nầy phải xảy ra như vậy?” (Mat. 26:54).

Mặc dù ý thức về công lý là quan trọng, nhưng cũng rất quan trọng để hiểu biết về mục đích và vương quốc của Đức Chúa Trời – là vương quốc “đảo ngược” kêu gọi chúng ta yêu kẻ thù và lấy điều thiện trả điều ác (5:44). Điều này hoàn toàn trái ngược với cách thế giới thường phản ứng, nhưng đó là điều Chúa muốn nuôi dưỡng trong chúng ta.

Lu-ca 22:51 thậm chí còn mô tả Chúa Jêsus chữa lành tai cho người đàn ông mà Phi-e-rơ đã tấn công. Trong những tình huống khó khăn, nguyện chúng ta học cách phản ứng như Chúa đã làm, luôn tìm kiếm sự hòa thuận và phục hồi vì Ngài sẽ chu cấp những gì chúng ta cần.