Một người mẹ ở Colorado đã chứng minh cô ấy sẽ bảo vệ con trai mình bằng mọi giá. Khi đứa con trai năm tuổi đang chơi bên ngoài thì cô nghe tiếng khóc thét lên. Cô vội vã chạy ra và kinh hoàng thấy con mình đang có “một người bạn” ngoài dự tính – một con sư tử núi. Đây là một loài mèo lớn và nó đang đè lên người của con trai cô và miệng nó đang ngoạm đầu cậu bé. Người mẹ lấy hết can đảm để chiến đấu với sư tử núi và cạy hàm nó để giải cứu con mình. Hành động dũng cảm của người mẹ nhắc chúng ta về việc Kinh Thánh dùng tình mẫu tử để minh họa cho tình yêu và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.

Đức Chúa Trời đầy nhân từ luôn chăm sóc và an ủi dân Ngài như đại bàng mẹ chăm sóc con mình (Phục. 32:10-11; Ê-sai 66:13). Và cũng giống như người mẹ không bao giờ quên con mình bởi vì có một mối dây liên kết không thể tách rời, thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ quên dân Ngài hay ngoảnh mặt khỏi họ mãi (Ê-sai 54:7-8). Cuối cùng, như chim mẹ bảo vệ đàn chim thơ dưới đôi cánh của mình, Đức Chúa Trời sẽ “lấy lông Ngài mà che chở [dân Ngài]” và “sự thành tín Ngài là cái khiên và cái mộc của [họ]” (Thi. 91:4).

Những khi chúng ta cảm thấy cô đơn, bị lãng quên hay bị mắc kẹt trong gọng kìm của những kẻ cắn nuốt tâm linh mình, xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng Ngài nhân từ chăm sóc, an ủi và bảo vệ chúng ta.