Cảm giác thân tình có thể xuất hiện khi hai người gặp nhau lần đầu tiên phát hiện ra là họ có một người bạn chung. Ấn tượng đáng nhớ nhất có lẽ là khi người chủ nhà tốt bụng chào đón một vị khách và nói rằng: “Rất vui được gặp bạn. Cứ là bạn của Sam thì cũng là bạn của tôi.”

Chúa Jêsus cũng nói điều tương tự. Ngài đã thu hút đám đông bằng cách chữa lành cho nhiều người, nhưng Ngài cũng trở thành kẻ thù của nhiều lãnh đạo tôn giáo vì lên án việc họ biến đền thờ thành nơi buôn bán và lạm dụng tầm ảnh hưởng của mình. Giữa sự xung đột ngày càng gia tăng, Ngài đã làm một việc để nhân lên niềm vui, giá trị và sự kinh ngạc về sự hiện diện của Ngài. Ngài ban cho các môn đồ khả năng chữa bệnh và sai họ đi để công bố rằng vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Ngài đảm bảo với các môn đồ rằng: “Ai tiếp các con là tiếp Ta” (10:40), và cũng là tiếp Đấng đã sai Ngài đến.

Thật khó tưởng tượng được lời mời nào tuyệt vời hơn thế, một lời mời gọi bước vào một tình bạn có thể làm thay đổi cuộc sống. Đối với bất cứ ai mở cửa nhà mình để đón tiếp, hoặc thậm chí mời môn đồ Ngài chỉ một ly nước lạnh, thì Chúa Jêsus đảm bảo rằng họ sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhận. Dù việc này đã xảy ra cách đây rất lâu nhưng lời Ngài vẫn nhắc nhở chúng ta rằng những hành động tử tế, dù lớn hay nhỏ cũng là cách để chào đón và được chào đón như là bạn của môn đồ Ngài.