Đã hai lần trong mùa hè này tôi bị dị ứng nặng vì cây thường xuân độc. Cả hai lần xảy ra khi tôi đang dọn dẹp các loại cây không mong muốn mọc trong vườn nhà.

Và cả hai lần, tôi đều nhìn thấy kẻ thù ba lá khó ưa đang rình rập gần mình. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể đến gần mà không bị ảnh hưởng, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Thay vì đến gần kẻ thù màu xanh trông bé nhỏ kia, tôi nên chạy xa khỏi nó!

Trong câu chuyện Giô-sép ở Cựu Ước, chúng ta thấy nguyên tắc chạy khỏi một điều còn tồi tệ hơn cả cây thường xuân độc, đó là tội lỗi. Khi Giô-sép sống trong nhà của chỉ huy vệ binh Phô-ti-pha, người vợ của chủ đã tìm cách quyến dụ ông, nhưng ông không cố đến gần vợ của chủ, mà bỏ chạy.

Mặc dù sau đó, vợ của Phô-ti-pha đã nói dối để tống Giô-sép vào tù nhưng Giô-sép vẫn giữ gìn sự trong sạch của mình trong suốt câu chuyện. Và chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký 39:21: “Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép.”

Chúa sẽ giúp chúng ta chạy khỏi những hoạt động và tình huống có thể dẫn chúng ta đi xa Ngài – hướng dẫn chúng ta tránh xa tội lỗi. Trong II Ti-mô-thê 2:22, Phao-lô viết: “Hãy tránh xa những dục vọng.” Và trong I Cô-rinh-tô 6:18, ông nói: “Hãy tránh sự gian dâm.”

Bằng sức Chúa, nguyện chúng ta tránh xa những điều gây hại cho mình.