Tờ tạp chí tôi đang cộng tác viết bài rất “quan trọng”, nên tôi đã nỗ lực trình bày bài viết một cách tốt nhất để trình cho tổng biên tập. Tôi cảm thấy áp lực khi phải đáp ứng các tiêu chuẩn của tổng biên tập nên cứ viết đi viết lại các ý tưởng của mình. Nhưng vấn đề của tôi là gì? Có phải vì chủ đề quá khó không? Hay lo lắng thực sự của tôi là: “Liệu tổng biên tập có chấp nhận chính tôi, chứ không chỉ là bài viết của tôi?”

Để trả lời cho các lo lắng trong công việc của chúng ta, Phao-lô đã đưa ra lời chỉ dẫn đáng tin cậy. Trong bức thư gửi cho hội thánh Cô-lô-se, Phao-lô kêu gọi các tín hữu làm việc không phải để mọi người chấp nhận, mà làm cho Chúa. Ông nói rằng: “Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa” (Cô. 3:23-24).

Suy ngẫm về lời khôn ngoan của Phao-lô, chúng ta có thể ngừng nỗ lực nhằm trở nên tốt hơn trong mắt các ông chủ trên đất. Chắc chắn là chúng ta tôn trọng họ như giữa con người với nhau và làm việc cách tốt nhất. Nhưng nếu chúng ta làm “như làm cho Chúa” – thì hãy xin Ngài dẫn dắt và xức dầu công việc chúng ta làm cho Ngài – Ngài sẽ chiếu rọi ánh sáng trên những nỗ lực của chúng ta.

Phần thưởng của chúng ta là gì? Áp lực công việc của chúng ta sẽ giảm bớt và nhiệm vụ của chúng ta được hoàn thành. Thậm chí, một ngày nào đó chúng ta sẽ được nghe Ngài nói rằng: “Tốt lắm!”