Lời khích lệ giống như ô-xy vậy, chúng ta không thể sống thiếu nó. Điều này đúng với cậu bé James Savage, 9 tuổi. Cậu bé đã bơi hơn hai dặm từ bờ biển San Francisco đến đảo Alcatraz và quay trở lại, phá kỷ lục người trẻ tuổi nhất lập được kỳ tích. Nhưng sau khi bơi được ba mươi phút, làn nước lạnh buốt giá khiến James muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, một đội chèo thuyền đã cổ vũ: “Cháu có thể làm được mà!” Những lời khích lệ đó đã mang lại cho cậu động lực cần thiết để hoàn thành mục tiêu của mình.

Khi dòng nước lạnh lẽo, buốt giá của hoạn nạn khiến những tín hữu muốn bỏ cuộc, Phao-lô và Ba-na-ba đã khích lệ họ tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi các sứ đồ rao giảng Phúc Âm ở thành Đẹt-bơ, họ “trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt… khích lệ [các môn đồ] giữ vững đức tin” (Cv. 14:21–22). Họ đã giúp các tín hữu vững vàng trong đức tin nơi Chúa Jêsus. Gian khổ khiến các tín hữu yếu đuối, nhưng những lời khích lệ đã vực họ dậy để quyết tâm sống cho Đấng Christ. Với sức Chúa ban, họ nhận ra rằng họ có thể tiếp tục tiến bước. Cuối cùng, Phao-lô và Ba-na-ba giúp họ hiểu rằng họ sẽ “trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời” (c.22).

Sống cho Chúa Jêsus có thể là điều đầy khó khăn và thách thức, đến nỗi đôi khi chúng ta bị cám dỗ để bỏ cuộc. Nhưng thật vui vì Chúa Jêsus và những anh em tín hữu luôn đem đến sự khích lệ mà chúng ta cần để tiến tới. Với Ngài, chúng ta có thể làm được!