“Chúng ta sẽ làm gì với tất cả thời gian rảnh rỗi của mình”? Ý tưởng đó là trọng tâm của một bài luận xuất bản năm 1930 của nhà kinh tế học John Maynard Keynes. Trong đó, Keynes đưa ra rằng trong vòng một trăm năm nữa, những tiến bộ về công nghệ và kinh tế sẽ đưa loài người đến một thời điểm mà chúng ta chỉ làm việc ba giờ một ngày và mười lăm giờ một tuần.

Đã hơn chín mươi năm kể từ khi Keynes xuất bản bài luận nổi tiếng của ông, nhưng công nghệ, thay vì tạo ra nhiều thời gian nhàn rỗi hơn thì lại khiến chúng ta bận rộn hơn bao giờ hết. Thời gian trong ngày của chúng ta luôn bận rộn, và trong khi các công việc hàng ngày như đi lại và chuẩn bị bữa ăn mất ít thời gian hơn, nhưng chúng ta vẫn luôn phải vội vã.

Một sự kiện nổi bật trong cuộc đời của Đa-vít đã cho chúng ta thấy cách để giữ sự bình yên giữa cuộc sống đầy hối hả. Khi Đa-vít chạy trốn khỏi vua Sau-lơ (người đang tìm cách giết ông), ông thỉnh cầu vua Mô-áp: “Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với các ông cho đến khi tôi biết được điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi” (I Sam. 22:3). Đa-vít bận rộn sắp xếp mọi thứ. Ông đang cố gắng thoát khỏi những cuộc truy sát của Sau-lơ và bên cạnh đó còn chu cấp cho gia đình mình. Nhưng ngay cả trong lúc vội vã, ông vẫn dành thời gian để chờ đợi Chúa.

Khi nhịp sống điên cuồng càn quét, chúng ta hãy tin cậy Đấng có thể giữ chúng ta trong sự bình an của Ngài (Ês. 26:3). Những lời của Đa-vít đã nói lên tất cả: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” (Thi. 27:14).