Một điệp khúc quảng cáo của thập niên 1970 đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Được sáng tác như một phần của chiến dịch quảng cáo “Hàng Thứ Thiệt” của Coca Cola, một nhóm người Anh có tên là The New Seekers cuối cùng đã hát cả bài và bài hát này đã leo lên vị trí đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên khắp thế giới. Nhưng nhiều người sẽ không bao giờ quên phiên bản truyền hình gốc do những bạn trẻ hát trên một đỉnh đồi bên ngoài Rô-ma. Thật kỳ lạ, với hình ảnh những con ong mật và cây ăn quả, chúng tôi cảm nhận được mong muốn của tác giả bài hát là dạy thế giới hát bằng trái tim yêu thương và hiệp nhất.

Sứ đồ Giăng mô tả một điều giống với giấc mơ được lý tưởng hóa đó, chỉ có điều là vĩ đại hơn. Ông nhìn thấy khải tượng về một bài hát được hát bởi “mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy” (Khải. 5:13). Không có gì kỳ lạ về bài thánh ca này. Không gì thực tế hơn cái giá phải trả của Đấng mà bài hát này nói đến. Không có điều gì sợ hãi hơn là những khải tượng về chiến tranh, chết chóc và hậu quả mà tình yêu hy hinh của Ngài phải đánh bại.

Tuy nhiên, đây là điều cần thiết để Chiên Con của Đức Chúa Trời gánh lấy tội lỗi của chúng ta và đánh bại sự chết, chiến thắng nỗi sợ chết của chúng ta, và dạy cho cả trời và đất ca hát — trong sự hiệp nhất trọn vẹn.